Strategiatyöt

Strategiatyön viitekehikko lähtee vahvasta nykytilan analyysista ja päätyy visioon ja strategisiin toimenpiteisiin.